Mieszarko - Podawarka MP-1

Urządzenie MP-1 służy do natryskiwania zapraw wiążących oraz umożliwia zmechanizo-wany, pneumatyczny transport suchych mieszanek zaprawowych. Urządzenie to umożliwia również transport na znaczne odległości innych materiałów sypkich o granulacji (0 20)mm. Urządzenie MP-1 z uwagi na prostą obsługę oraz wysoką wydajność może być wykorzystane efektywnie do różnych prac na dole kopalni jak:

 • wykonywanie torkretów w istniejących wyrobiskach w miejscach zagrożonych,
 • wykonywanie torkretów uszczelniających do izolacji zrobów lub pól pożarowych,
 • wykonywanie szczelnego wypełnienia wszelkiego rodzaju pustek za obudową chodnikową
 • wykonywanie korków izolacyjnych z materiałów wiążących, anhydrytu, piasku, popiołu z elektrofiltrów lub innych materiałów,
 • wykonywanie opylania pyłem kamiennym wyrobisk górniczych.
 • transport sypkich materiałów w bardzo ciasnych wyrobiskach górniczych,
 • wykonywanie zmechanizowanej wykładki za obudową wyrobisk górniczych

Parametry techniczne

 • wydajność 2,5 - 3,3 m3/h
 • odległość transportu materiału poziomo do 500m, pionowo do 100m
 • zużycie sprężonego powietrza 3 - 25 m3/min
 • średnica przewodu transportowego 50 mm
 • ciśnienie powietrza sprężonego 0,4 - 0,6 MPa
 • moc silnika elektrycznego 4kW
 • napięcie 500V, 1000V